ترزامی:سوریه به استفاده ازسلاح شیمیایی ادامه میدهد

درخواست حذف این مطلب
ترزای می، نخست وزیر انگلیس مدعی شد: نظام سوریه با حمایت روسیه آثار حمله شیمیایی در دوما را پنهان کرده است.وی مدعی شد: عدم رهایی از سلاح های شیمیایی سوریه به این معناست که نظام سوریه به استفاده از این سلاح ها ادامه خواهد داد.ترزا می با طرح این ادعا که نظام سوریه مسئول حمله شیمیایی خان شیخون در ادلب است، گفت، شاخصه ها نشان می دهد که نظام سوریه در حمله شیمیایی دوما نیز دست دارد.نخست وزیر انگلیس تصریح کرد: روسیه بارها در شورای امنیت مانع از تشکیل مکانیزم تحقیقاتی درخصوص حملات شیمیایی شد.